Zarážání hory ve sklepní uličce Horenského práva - 24. 08. 2013

24. 08. 2013

Zarážání hory ve sklepní uličce Horenského práva

starobylá tradice, která je zakotvená již v Horenském právu z roku 1550, zakazovala v době zrání hroznů vstup do vinic. Nad dodržováním zákazu dříve bděli hotaři (hlídači). Hlídali vinice před krádežemi a před špačky. V posledních deseti letech je připomínána tato tradice malou slavností koncem srpna. Symbolem zaražené hory je do země zasazená májka - dlouhá holá tyč, na vrcholu má uchycené hrozny a láhve s vínem, bývá ozdobena dřevěným křížkem a věncem z révy. Po společné písni přítomní vinaři postupně poklepou na 12 kůlů zatlučených kolem májky, které symbolizují 12 měsíců práce na vinici a ve sklepě. Tradice se udržuje ve sklepní trati Přední.

Zpět na výpis novinek